Iroda nyitvatartása      

  • Hétfő:    9:00 - 11:00 h
  • Szerda:  9:00 - 11:00 h
  • Péntek:  9:00 - 11:00 h

Kérjük, hogy a plébániánk területén tervezett esküvőkkel kapcsolatban hívják a Pécsi Püspökséget! T.: 06 72/ 513 030

Elérhetőség

Cím: Székesegyházi R.K. Plébánia, 7621 Pécs, Dóm tér 3. 

Telefon: +36 72 / 513 - 050

Email:  szekesegyhaziplebania@gmail.com

A plébánia ellátási területe

ÜGYINTÉZÉS

Keresztelés

Gyermekkeresztelés

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben plébániánk területén laknak, úgy a keresztelés időpontja előtt legalább egy hónappal jelentkezzenek!

Amennyiben nem a mi területünkön laknak, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt.

Keresztszülői igazolást a keresztszülő lakhely szerinti plébániájáról kell hozni. Keresztszülői igazolást hitét gyakoroló, egyházát támogató, bérmálkozott római katolikusnak tudunk kiállítani.

Felnőtt keresztelés

Felnőttek keresztelése esetén egyéni felkészítést biztosítunk. Ennek megbeszélése a plébánossal történik. 


Elsőáldozás

Egyházmegyénkben püspöki rendelkezés alapján azon iskolások számára nyújtunk lehetőséget az első szentáldozásra, akik hittanra járnak, és a két éves felkészítésben részt vettek. A felkészülés pontos menetéről a hitoktató ad tájékoztatást. Az elsőáldozás alsó korhatára a IV. osztály.

Felnőttek elsőáldozása

Felnőttek elsőáldozása egyéni egyeztetés alapján, személyre szólóan történik. 


Bérmálás

A Székesegyházban pünkösdvasárnap az ünnepi szentmisén Püspök atya bérmál.

Bérmálkozni VIII. osztályosok és 14 év felettiek jelentkezhetnek. Feltétele a folyamatos részvétel a hitoktatásban, a bérmálkozási előkészítő elvégzése, és a személyes érettség.

Bérmaszülői igazolást hitét gyakoroló, egyházát támogató, bérmálkozott római katolikusnak tudunk kiállítani.


Esketés

A római katolikus szentségi házasság megkötésének legalapvetőbb feltétele, hogy legalább az egyik fél római katolikus legyen.

Jelentkezés szentségi házasság megkötésére: legalább 5 hónappal korábban ajánlatos.

Szükséges előkészületek:

  • jegyesekkel történő beszélgetés, adatok felvétele, jegyes-vizsgálat;
  • jegyesoktatás kezdetének egyeztetése;
  • esküvő időpontjának megbeszélése.

Az adminisztrációhoz be kell szerezni az esküvő időpontjától számított 3 hónapnál nem régebbi keresztleveleket.

Amennyiben a jegyesek közül egyikük sem plébániánk területén lakik, úgy a lakhely szerinti plébániáról házassági elbocsátót/házassági engedélyt kell kérni.

Egyéb kérdésekkel forduljanak bizalommal a plébániahivatal dolgozóihoz vagy papjaihoz!


Betegek lelki gondozása:

Papjaink szívesen felkeresik a rászorulókat. 

Kérésre minden hónap első pénteki napján beteget látogatunk.

A pécsi kórházlelkészség diszpécser szolgálatának száma éjjel-nappal hívható:.  06-30/70-20-133

Nappal az illetékes, éjjel az éppen ügyeletes atyát értesítik.


Temetés

Római katolikus szertartás szerinti temetéssel kapcsolatos ügyintézést és egyházi anyakönyvezést végzünk.

Az ügyintézésben illetékes plébániák felől az alábbiak szerint tájékozódhatnak a lakcím és a haláleset helye szerint:

  • pécsi lakos/Pécsen vagy vidéken hunyt el - lakhely szerinti plébánia,
  • vidéki lakos/Pécsen hunyt el - haláleset helye szerinti plébánia,
  • vidéki lakos/vidéken hunyt el - Székesegyházi Plébánia.

Lehetőség szerint hozzák magukkal a halotti anyakönyvi kivonatot és az elhunyt személyes adatait.


Egyházközségi hozzájárulás

Kérjük támogassa munkánkat, közösségi életünket egyházközségi hozzájárulása évenkénti befizetésével!

Számlaszámunk:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel nevét és lakcímét, hogy azonosítani tudjuk befizetését!

Ön nélkül nem megy! Segítsen, hogy sokrétű munkánkat tovább végezhessük!
Köszönjük!