Iroda

2017. január 1-el összevonásra került a Pécs-Belvárosi RK. Plébánia a Pécsi Székesegyházi RK. Plébániával. Hivatalos ügyeit a továbbiakban az alábbi címen intézheti:

Székesegyházi RK. Plébánia, 7621 Pécs, Dóm tér 3.

Fogadó órák:

Hétfőtől-péntekig:

   09:00 - 11:00 h    Ilka Józsefné - irodista, ügyintéző

   16:00 - 18:00 h    Péterszné Klára - irodista, ügyintéző

Telefon: +36 72 / 513 - 050

E-mail:  szekesegyhaziplebania@gmail.com

ÜGYINTÉZÉS

Keresztelés

Gyermekkeresztelés

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben plébániánk területén laknak, úgy a keresztelés időpontja előtt legalább egy hónappal jelentkezzenek!

Amennyiben nem a mi területünkön laknak, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt.

Keresztszülői igazolást a keresztszülő lakhely szerinti plébániájáról kell hozni. Keresztszülői igazolást hitét gyakoroló, egyházát támogató, bérmálkozott római katolikusnak tudunk kiállítani.

Felnőtt keresztelés 

Felnőttek keresztelése esetén egyéni felkészítést biztosítunk. Ennek megbeszélése a plébánossal történik. 


Elsőáldozás

Azon hittanosaink számára nyújtunk lehetőséget az első szentáldozásra, akik legalább 2 évet jártak hittanra. Az elsőáldozás alsó korhatára a III. osztály.

Felnőttek esetében elsőáldozáshoz járulhat, aki elvégzi a szentségfelkészítő kurzust, illetve egyénileg érett a szentség felvételére.


Bérmálás

A Székesegyházban pünkösdvasárnap az ünnepi szentmisén Püspök atya bérmál.

Bérmálkozni VIII. osztályosok és 14 év felettiek jelentkezhetnek. Feltétele a folyamatos részvétel a hitoktatásban, a bérmálkozási előkészítő elvégzése, és a személyes érettség.

Bérmaszülői igazolást hitét gyakoroló, egyházát támogató, bérmálkozott római katolikusnak tudunk kiállítani.


Esketés

A római katolikus szentségi házasság megkötésének legalapvetőbb feltétele, hogy legalább az egyik fél római katolikus legyen.

Jelentkezés szentségi házasság megkötésére: legalább 5 hónappal korábban ajánlatos.

Szükséges előkészületek:

  • jegyesekkel történő beszélgetés, adatok felvétele, jegyes-vizsgálat;
  • jegyesoktatás kezdetének egyeztetése;
  • esküvő időpontjának megbeszélése.

Az adminisztrációhoz be kell szerezni az esküvő időpontjától számított 3 hónapnál nem régebbi keresztleveleket.

Amennyiben a jegyesek közül egyikük sem plébániánk területén lakik, úgy a lakhely szerinti plébániáról házassági elbocsátót/házassági engedélyt kell kérni.

Egyéb kérdésekkel forduljanak bizalommal a plébániahivatal dolgozóihoz vagy papjaihoz!


Betegek lelki gondozása:

Papjaink szívesen felkeresik a rászorulókat. 

Kérésre minden hónap első pénteki napján beteget látogatunk.

Sürgős esetben - betegek kenete - soron kívül hívhatnak bennünket az alábbi telefonszámokon:

513-052;    513-050;    +36 30 616 5783


Temetés

Római katolikus szertartás szerinti temetéssel kapcsolatos ügyintézést és egyházi anyakönyvezést végzünk.

Az ügyintézésben illetékes plébániák felől az alábbiak szerint tájékozódhatnak a lakcím és a haláleset helye szerint:

  • pécsi lakos/Pécsen vagy vidéken hunyt el - lakhely szerinti plébánia,
  • vidéki lakos/Pécsen hunyt el - haláleset helye szerinti plébánia,
  • vidéki lakos/vidéken hunyt el - Székesegyházi Plébánia.

Lehetőség szerint hozzák magukkal a halotti anyakönyvi kivonatot és az elhunyt személyes adatait.


Egyházközségi hozzájárulás

Kérjük támogassa munkánkat, közösségi életünket egyházközségi hozzájárulása évenkénti befizetésével!

A Püspöki Kar rendelkezése alapján az egyházközségi hozzájárulás mértéke a nettó jövedelem 0,5 %-a.

Számlaszámunk:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel nevét és lakcímét, hogy azonosítani tudjuk befizetését!

Ön nélkül nem megy! Segítsen, hogy sokrétű munkánkat tovább végezhessük! 

Köszönjük!