Rólunk

Dr. Kajtár Edvárd plébános

Pécsett születtem, itt végeztem iskoláimat is. Hét éves koromtól jártam hittanra. Családommal a kertvárosi, majd a gyárvárosi plébánia közösségéhez tartoztunk. Az érettségi után a Pécsi Szemináriumban kezdtem meg felkészülésemet a papi hivatásra.

Két év után Rómába küldött püspököm, ahonnan hat év után tértem haza. 1998-ban részesültem a papság szentségében. Két évig szolgáltam a római egyházmegye, majd hat évig a pécsi egyházmegye szemináriumában.

2000 óta tanítok Pécsett a Hittudományi Főiskolán, 2011-től pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Pécsi szemináriumi szolgálatom után öt évig Szabadszentkirály és a környező falvak plébánosa voltam, majd öt évre egyházmegyém "kölcsönadott" a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia un. központi szolgálatára, Budapestre.

2016. augusztusától vagyok a pécsi Székesegyházi Plébánia plébánosa. 

Papi jelmondatom: 

Neki növekednie kell, nekem kisebbednem."

(Jn 3, 30)

Lápossy Péter káplán

1990. április 5-én születtem Pécsett. Itt a Szent Mór Iskolaközpontban kezdtem el az általános iskolát, és egészen érettségiig ide jártam. Mivel ez egy művészeti iskola is egyben zenét is tanultunk. Én zongoráztam, később ütős hangszereken tanultam. A zene azóta is fontos számomra, és a hobbivá vált. Ehhez csatlakozik még a tájfutás, amit korábban versenyszerűen is űztem, ebből mostanra inkább csak szimplán a futás maradt meg. 

Időközben kiköltöztünk Kővágószőlősre, bár az életünk nagyrészt továbbra is Pécsett zajlott, hiszen szüleim is ott dolgoztak, és mi is két húgommal együtt ide jártunk iskolába. 

Bár hívő családban nőttem fel, katolikus iskolába jártam így a szentmisére járás, az imádság, a hit természetes részei voltak az életemnek, de volt az élemben egy pont, amikor mindez személyes döntéssé vált. Ezt követte nem sokkal később, a gimnázium vége felé, a papság gondolata: úgy éreztem, hogy az Úr életem eseményei, a körülöttem élők szavai, tettei és belső vágyaimon keresztül a papi szolgálatra hív.

2009-ben érettségi után, jelentkeztem és kértem felvételemet a papnövendékek közé. Három évet töltöttem Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben és tanultam a teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Ezután már új főpásztorom Udvardy György püspök atya kérésére 2012-től Rómában folytattam tanulmányaimat a Pápai Német-Magyar Kollégiumban illetve a Pápai Gergely Egyetemen. Itt 2015-ben teológiai diplomát szereztem, ezután a plébániai gyakorlat idejét Szekszárdon töltöttem. Október 10-én a Német-Magyar Kollégium más növendékeivel együtt szenteltek diakónussá Rómában, és ezután már diakónusként folytattam a gyakorlatot a Szekszárdi plébánián.

2016. június 18-án szenteltek pappá a pécsi székesegyházban, majd újra két évet töltöttem Rómában a Német-Magyar Kollégiumban és szentségtant tanultam a Szent Anzelm egyetemen. Rómából hazakerülve (2018. augusztusában) kaptam kinevezést a Székesegyházi plébániára káplánként és a Szent Mór Iskolaközpontba iskolalekészként.

Papi jelmondatom:

A szeretet, amellyel engem szeretsz, legyen bennük."

(Jn 17,26)