Csomóoldó Mária

2019.01.19

A történet egy német házaspár, Wolfgang Langenmantel (1586-1637) és felesége, Sophia Rentz (1590-1649) nevéhez fűződik. Házasságuk annyira megromlott, hogy az elkeseredett férj 1612-ben elhatározta, hogy egykori tanárához fordul segítségért. Elutazott Ingolstadtba és Jakob Rem jezsuita atya tanácsát kérte. A szentség hírében álló szerzetes egy Mária-kép előtt imádkozott, majd ezeket mondta: "Ebben a vallási cselekedetben megerősítem a házasság kötelékét, feloldom és elsimítom a csomókat."
Imája meghallgatásra talált, és a házaspár kibékült egymással.
Az emlékezetes eseményt unokájuknak is elbeszélhették, mert ő - az augsburgi Szent Péter templom kanonokjaként - egy helybeli festővel* megfestette a "A csomókat feloldó Mária" képet, majd azt a templomnak adományozta. 

A képen Mária látható, amint a holdon (= az újjászületés szimbóluma) áll, és egy angyal kezéből csomókkal teli szalagot vesz át. Egyenként kioldozza a csomókat, mely életünk nehézségeit hordozza. A jobbján térdelő angyal már egy tiszta és egyenes szalagot tart a kezében.

Érdekesség: Ferenc pápa 1986-ban, frankfurti teológiai tanulmányai során ismerte meg a kegykép történetét, amikor társaival egy kirándulás alkalmával felkereste az Augsburg belvárosában álló templomot. Annyira megtetszett neki, hogy vásárolt egy kegyképet ábrázoló képeslapot, majd miután hazatért Argentínába, négy példányban lemásoltatta, és elterjesztette az országban "Csomóoldó Boldogasszony" tiszteletét.

Mik azok a csomók, melyek életünk szabad áramlását gátolják?

Problémák, amiket hosszú időn át hordozunk, és nem találjuk a megoldást.
Házastársak közötti veszekedés, neheztelés, erőszak, hűtlenség.
A családban a békesség, a bizalom, és az öröm hiánya.
Szorongások, melyeknek nem leljük az okát.
Elváló házastársak reménytelensége.
Családok szétesése.
Szenvedélybetegségek.
Bűneink, és szeretteink bűnei.
Mások által okozott fizikai és erkölcsi sebek.
A fájdalmasan kínzó harag, a bűntudat, az abortusz emléke.
Nem gyógyuló betegségek.
A depresszió, a munkanélküliség, a félelmek, a hitetlenség, a magány.

IMÁDSÁG CSOMÓOLDÓ BOLDOGASSZONYHOZ: 

Szűz Mária, Szeretet Édesanyja, aki soha nem hagytad magára egyetlen segítségért kiáltó gyermekedet sem! Aki szüntelenül közbenjársz értünk, mert lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalom élteti.
Fordítsd felém együttérzéssel teli arcodat! Tekints a seregnyi "csomóra", mely életemet fojtogatja!
Ismered fájdalmaimat. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Kezedbe helyezem életem szalagját.
Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs, melyet ne tudnál kioldani.
Jézusnál, az én Szabadítómnál való közbenjárásod által oldd el a mai napon e "csomókat"! (Nevezzük meg a problémát!)
Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki mindörökre! Benned remélek.
Te vagy égi Édesanyánk, akit Isten nekünk adott. Te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága. Szabadíts meg mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek.
Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem! Amen

--------------------------------------------------------------------------------

* Johann Georg Melchior Schmidtner (1625-1705)