Pécs, Dóm tér 3.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2021. szeptember 5-12.

HIRDETÉSEK/HÍREK

2021. július 25.

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

A mai vasárnapon egyházmegyei gyűjtést tartunk templomainkban az ormánsági jégkár-katasztrófa károsultjainak megsegítésére. Az összeget a Pécsi Egyházmegyei Karitász a helyreállítás céljára fordítja.

Hétfőn (júl. 26-án) SZENT ANNÁRA ÉS SZENT JOACHIMRA, a Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk.  /Szent Anna és Szent Joachim/

Csütörtökön (júl. 29-én) SZENT MÁRTA ünnepe lesz.  /Szent Márta/

Szombaton (júl. 31-én)  LOYOLAI SZENT IGNÁC emléknapja lesz. /Loyolai Szent Ignác/

Felföldi László pécsi püspök 2021. augusztus 1-i hatállyal a következő rendelkezéseket hozta a plébániánkon szolgáló papokkal kapcsolatban:

• Dr. Kajtár Edvárd plébánost felmentette a Székesegyházi Plébánia vezetése alól, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kérésére elengedte tanszékvezető tanárnak. Egyúttal megbízta a pécsi Szent Ágoston templomban való hétvégi szolgálattal.

• Lápossy Péter atya a Pécs-Jézus Szíve Plébániára kapott kápláni kinevezést.

• Augusztus 1-től a Székesegyház plébánosa Szép Attila irodaigazgató.  

Káplánja Berecz Tibor atya lesz. 

• Dr. Nyúl Viktor atyát a Belvárosi templom templomigazgatójának nevezte ki.

A Székesegyházi Plébánián tehát három pap fog szolgálatot teljesíteni: Szép Attila plébános, Berecz Tibor káplán, valamint Dr. Nyúl Viktor atya. 

Viktor atya csak a Belvárosi templom szertartásaiért lesz felelős, minden egyéb ügyet továbbra is a plébániahivatalban (Dóm tér 3.) lehet intézni.


Dr. Kajtár Edvárd atya prédikációi megtekinthetők a Székesegyházi Plébánia

 YouTube csatornáján.

Szentségimádás

Minden csütörtökön reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig.

Szentségimádást

tartunk

a Belvárosi templom (Dzsámi) -- Szent Mór kápolnájában.

/Bejárat a keleti kapun./

Mindenkit szeretettel várunk!

Altemplom látogatása a Belvárosi templomban

Örömmel adjuk hírül a kedves Hozzátartozóknak, hogy a turisztikai látogatás újraindulásával ismét több lehetőséget tudunk biztosítani az altemplomban nyugvó szeretteik látogatására.

A szentmisékhez kötött lehetőségeken túl 

hétfőtől szombatig: 9:00 - 17:00-ig, vasárnap: 13:00 - 17:00-ig

látogatható az altemplom. 

Ebben az időszakban a déli, turisztikai bejáraton keresztül tudják megközelíteni a sírokat.

Harangtorony felújítás a Belvárosi templomban

Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom (Dzsámi) különleges harangtornya és harangjai közel négy éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is. 

E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el, illetve a következő bankszámla-számunk is rendelkezésre áll:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel: "A harangfelújítás céljaira"!

PLÉBÁNIÁNK  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Korán idézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050