Pécs, Dóm tér 3.

2021. ADVENT

Ó JÖJJ, Ó JÖJJ, EMMANUEL!

        

Az idei esztendőben november 28-án, vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak.

Az advent szó a latin "adventus Domini" kifejezésre utal, ami annyit jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. 

Szent várakozás ez, mely megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. 

Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az Élet Urát.

Magyar Kurír

HÍREK/HIRDETÉSEK

2021. dec. 5.

Advent 2. vasárnapja

Továbbra is szeretettel várjuk a kedves Testvéreket a reggel 6 órakor kezdődő  

roráté szentmisékre

a Székesegyházba, 

hogy együtt készüljünk az adventi szent időben Urunk születésének ünnepére.

Az ünnep előtti szentgyónás elvégzésére a hajnali szentmisék alatt a Corpus Christi és a Jézus Szíve kápolnákban van lehetőség.

A miséket követő szokásos szeretetvendégséget a jelen helyzetben sajnos idén sem tudjuk megtartani. 

Adventtől kezdve január 2-áig a Belvárosi templomban a reggel 6.30-kor kezdődő szentmisék elmaradnak.

Adventi készületünk vezérfonalát a hamarosan lezáruló Szent József évhez kapcsolódva  Ferenc pápa Patris corde (Apai szívvel) kezdetű leveléből és az Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdításából vett gondolatok adják.

Rorate szentmisék megtekinthetők a Pécsi Egyházmegye YouTube csatornáján.

Kivételes módon a héten hétfőn (dec. 6-án) este 18 órakor is lesz szentmise a Székesegyházban, melyet a Pécsre látogató

Mons. Ivan Štironja, 

a kotori egyházmegye (Montenegro) püspöke mutat be horvát nyelven.

Szentségimádás a Corpus Christi kápolnában

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk a csütörtökönként reggeltől estig tartó 

Szentségimádást,

melyhez csatlakozni lehet akár állandó jelleggel, akár alkalmanként is.

2021. dec 2-től kezdve az adorációt a 

Székesegyház Corpus Christi kápolnájában 

tartjuk, a roráté szentmisét követően az esti szentmise kezdetéig. 

A kápolnát megközelíteni a főhajón keresztül lehet.

A hét szentjei

Hétfőn (dec. 6-án) a Tizennégy segítő szent egyikére, Szent Miklósra emlékezünk, 

kedden (dec. 7-én) a negyedik század híres alakjának, Szent Ambrus milánói püspöknek és egyháztanítónak lesz az emléknapja. 

Szerdán (dec. 8-án) ünnepli Egyházunk a Szűzanya áteredő bűn nélkül való foganásának, a Szeplőtelen Fogantatásnak az ünnepét.


Altemplom látogatása a Belvárosi templomban

A szentmisékhez kötött lehetőségeken túl 

hétfőtől szombatig: 9:00 - 17:00-ig,

vasárnap: 13:00 - 17:00-ig

látogatható az altemplom. 

Ebben az időszakban a déli, turisztikai bejáraton keresztül tudják megközelíteni a sírokat.

Harangtorony felújítás a Belvárosi templomban

Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom (Dzsámi) különleges harangtornya és harangjai több éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is. 

E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el, illetve a következő bankszámla-számunk is rendelkezésre áll:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel: "A harangfelújítás céljaira"!

PLÉBÁNIÁNK  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Korán idézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050