Jegyes kurzus

Február 23-án megkezdtük plébániai jegyes kurzusunkat, melyre azokat a jegyespárokat várjuk, akik az idei esztendőben a székesegyházban, vagy a belvárosi templomban fognak házasságot kötni. 

A kurzus tíz alkalomból áll; péntek esténként 7 és 8 óra között a székesegyház melletti Magtár Látogatóközpontban tartjuk összejöveteleinket. (Parkolás az épület melletti parkolóban.)

Az összejövetelek időpontjai: február 23, március 2, 9, 16, 23, április 6, 13, 20, 27, május 4. 

Lélekemelő történetek

Megbocsátás

Dél-Afrikában, a Babemba törzsben, amikor valaki valami rosszat tesz, felelőtlenül vagy igazságtalanul cselekszik, a falu közepére kísérik, majd otthagyják. Egyedül, szabadon, mindenfajta bilincs vagy kötél nélkül.

Tovább...

HÍREK / HIRDETÉSEK

2018. márc. 18. /Nagyböjt 5. vasárnapja/

Kedves Testvérek! A mai perselyadományt a Szentföldi Keresztények javára küldjük el.

Hétfőn (márc. 19-én) Szent Józsefnek, a Szent Szűz házastársának, és az Egyház védőszentjének ünnepe. Bár hétfőnként a székesegyházban nem tartunk szentmisét, e napon este 6 órakor lesz szentmise a Corpus Christi kápolnában. /A reggel 6.30-kor kezdődő szentmisét is megtartjuk a Belvárosi Templomban./

Pénteken (márc. 23-án), a keresztúti ájtatosságot szeretnénk a Kálvária Dombon tartani délután 4 órakor. Rossz idő esetén az ájtatosságot továbbra is a székesegyház altemplomában tartjuk 5 órától.

Jövő vasárnap (márc. 24-én) lesz virágvasárnap. Délután 3 órától, a Pécsi Katolikus Ifjúság szervezésében megrendezésre kerül a hagyományos Ifjúsági Passió a Tettye Parkban. E misztériumjátékra mindenkit szeretettel várunk.

A plébániánk területén működő Szent Mór óvoda szeretettel várja az óvoda iránt érdeklődő szülőket tájékoztató beszélgetésre és csoportlátogatásra a jövő héten. Részleteket a templomi hirdetőtábláinkon olvashatnak. 

Az Úr áldása kísérje életünket!

A  SZÉKESEGYHÁZI  PLÉBÁNIA  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony templom (Dzsámi) 

A belvárosban álló Gyertyaszentelő Boldogasszony plébániatemplom hazánk páratlan török kori műemléke, a magyarországi török-iszlám építészet legjelentősebb alkotása.

A szamárhátíves, kaptármintázatú ablakokon keresztül kellemes, zöldes-sárgás fények világítják meg a templombelsőt.

Megcsodálható a szépen díszített, Mekka irányába tájolt imafülke, a mihrab, és egyes falrészeken fölfedezhetjük a Korán kalligrafikus sorait. 

A sekrestye és a Szent Mór kápolna szomszédságában láthatók a Gázi Kászim pasa egykori fürdőjében használatos medencék. 

A látogató Kelet és Nyugat találkozásának igéző helyszínét, különféle vallások egymással kölcsönhatásba lépő szent tereit barangolhatja be modern eszközök, izgalmas interaktív elemek, animációk segítségével.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A pécsi Kálváriáról legkorábban 1272-ben tesznek írásos említést, azonban a hely ekkor még Bertalan-hegy néven szerepel. 

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi. 

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben Ábel József, pécsi takács építtette az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma. 

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Forrás: pecs.varosom.hu


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet: a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a 'Dzsámi' látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!

E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050