52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2020. szeptember 13-20.

Milyen főbb események várhatóak?

Programok megtekintése:   www.iec2020.hu

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

HÍREK / HIRDETÉSEK

2019. június 16. vasárnap

Úrnapja

Ma (jún. 23-án) ünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, az Úrnapját. Az este 6 órakor kezdődő püspöki szentmisét követően megtartjuk hagyományos úrnapi körmenetünket a Székesegyháztól a Széchenyi téri Szentháromság-szoborhoz, majd a Belvárosi Templomba. A körmenet miatt az este 8 órakor kezdődő szentmise a Belvárosi Templomban elmarad.

Ma (jún. 23-án) a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisében ünnepli a 

Belvárosi templomban

Kele Pál atya pappá szentelésének 65. évfordulóját. 

Az ünnepi "vasmisére" mindenkit szeretettel várunk. 

Szeretettel és örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek a következő hét ünneprendjét.

  • Hétfőn (jún. 24-én) Keresztelő Szent János születésének főünnepe lesz.
  • Csütörtökön (jún. 27-én) Szent László királyt ünnepeljük.
  • Pénteken (június 28-án) tartja egyházunk Jézus Szentséges Szívének főünnepét.
  • Jövő vasárnap (jún. 30-án) a szentmisék perselyadományait a Szentszék javára küldjük el.

Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket közös ünneplésre szombaton, június 29-én délelőtt 10 órára a Székesegyházba, ugyanis ezen a napon van templomunk két védőszentjének: Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a főünnepe.

Szent Péter apostol egyházmegyénk mennyei pártfogója, védőszentje is. 

Az ünnepi szentmisét Dr. Udvardy György püspök úr tartja.

Az Úr áldása kísérjen bennünket életünk útjain!  

Újmisét ünneplünk...

Dr. Udvardy György megyéspüspök 2019. június 15-én, szombaton pappá szentelte Kovács József diakónust, aki az elmúlt félévben plébániánkon teljesített szolgálatot. A püspök úr József atyát ez év augusztus 1-től káplánnak nevezte ki a komlói plébániára. Székesegyházi újmiséje július 7-én, vasárnap, este 6 órakor lesz. Ajánljuk őt és szolgálatát a Jó Isten irgalmába.

Plébániánk szolgálatába kerül...

Ez év augusztusától plébániánk szolgálatára kerül - Lápossy Péter atya mellé - Berecz Tibor atya is, aki eddig a pécsi Piusz Plébánián teljesített szolgálatot. Tibor atya a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának lesz az iskolalelkésze, valamint egyetemi lelkészi kinevezést is kapott. Fogadjuk őt szeretettel! Őt és szolgálatát is ajánljuk az Úr kegyelmébe.


Felújítás a Székesegyházban!

2018 nyarán megkezdődött a pécsi Székesegyház elnyújtott ütemezésű, teljes körű felújítása. Eddig a munkálatok a Szent Mór és a Szűz Mária kápolnában zajlottak, e hónaptól az altemplomban, a felső sekrestyében és a Corpus Christi kápolnában folytatódnak a felújítások.

! Éppen ezért május 13-tól körülbelül ez év végéig ki kell vonnunk a Corpus Christi kápolnát a napi használatból. Az ottani mindennapos liturgikus cselekmények (esti misék, szentségimádások, rózsafüzérek stb.) változatlan időpontokban a Belvárosi Templomba kerülnek át a munkálatok végéig. Tisztelettel kérjük a kedves Testvérek megértését, és ehhez az ideiglenes helyzethez való alkalmazkodását. 

A  SZÉKESEGYHÁZI  PLÉBÁNIA  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Koránidézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet: a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050