HIRDETÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN

             

Krisztusban Kedves Testvérek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én meghozott döntése értelmében a koronavírus járvány (covid-19) miatt:

2020. március 22-től kezdődően szünetelnek a nyilvános szentmisék és egyéb liturgikus cselekmények templomainkban,

a temetési szertartások kivételével.

Hétköznap reggel 7 órától, valamint vasárnap 10 órától viszont élőben közvetítünk szentmisét a pécsi Székesegyházból,

melyet a pécsi egyházmegye honlapján lehet követni (pecs.egyhazmegye.hu)Sajnos mostantól csak így tudnak a kedves Testvérek a szentmiséken részt venni. 

Mi papok, ez idő alatt csak temetési szertartásokat végzünk, azokat is szentmise nélkül és rövidített módon, valamint a haldoklóknak szolgáltatjuk ki a szentségeket.

Rendszeresen gyóntatást sem végzünk ez időben, ha valakinek mégis sürgős szüksége lenne e szentségre, keressen meg bennünket személyesen. Ha nincs szentgyónásra lehetőségünk, és veszélyben érezzük magunkat, kérjünk az Úrtól bocsánatot minden bűnünkért, és helyezzük magunkat nagy bizalommal az Ő irgalmas szeretetébe.

Plébánia-hivatalunk is szűkített nyitvatartással áll a Testvérek rendelkezésére: 

- csütörtökön, délután 16 és 18 óra között személyesen is felkereshetik irodánkat temetési ügyekben

- telefonon viszont 9 és 18 óra között bármilyen ügyben fogadjuk a Testvérek megkeresését   /72/513-050/

- email-ben is elérhetőek vagyunk:  szekesegyhaziplebania@gmail.com

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy az állami hatóságok járványügyi rendelkezéseit fegyelmezetten tartsa be, különösen az otthonunk elhagyására, és a másokkal való érintkezésre vonatkozó előírásokat.

            

Szűz Mára, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

HÍREK / HIRDETÉSEK

2020. április 5.

VIRÁGVASÁRNAP

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ÉLŐ LITURGIA-KÖZVETÍTÉSEK

            

Magyar nyelvű liturgia-közvetítésekbe lehet bekapcsolódni a nagyhéten - virágvasárnap és a szent három napban -, valamint húsvét ünnepén.

A szertartások "sine populo" (a nép részvétele nélkül) történnek.

A szentmisék időpontjáról a Pécsi Egyházmegye honlapján tájékozódhat.


Ima együtt - otthonainkban

Rózsafüzér imádság

Minden csütörtök délután 5 órától Pécs város néhány plébániájának rózsafüzér-társulatának tagjai otthon imádkozzák a rózsafüzért. Kapcsolódjunk be minél többen e kezdeményezésébe, és imádkozzuk együtt a szentolvasót!

Húsvét előtt a fájdalmas szentolvasót mondjuk, húsvéttól pedig a dicsőségeset.

Ajánljuk fel ezt az imádságot a betegekért, a járvány elhunytjaiért és az őket gyászoló szeretteikért, valamint azért, hogy mielőbb legyőzze az emberiség e vírust, és újrakezdhesse egészségben az életét.

Ima lelki áldozáshoz


TELEFONOS LELKI SEGÉLYSZOLGÁLAT

A Pécsi Egyházmegye a kialakult járványügyi helyzetben LÉLEKERŐSÍTŐ telefonos beszélgetések lehetőségét ajánlja fel azoknak, akik a napok múlásával felmerülő lelki nehézségeikben ilyen formában szeretnének segítséget találni.

A Pécsi Egyházmegye központi telefonszámát (+36-72-513-030) tárcsázva lehetősége van lelkipásztorokkal és civil szakemberekkel beszélgetni minden nap 9 és 12, illetve 15 és 19 óra között.

A segítő papokat és a szakembereket a telefonszám hívását követően az egyházmegye munkatársa kapcsolja.

Kérjük, amennyiben környezetében lelki segítségre szorulót lát, ajánlja figyelmébe a LÉLEKERŐSÍTŐ program lehetőségét!

Hívja a +36 72 513 030-as telefonszámot!


Turisztika
Turisztika

Turisztika

   

2020 március 16-tól a Belvárosi templom (Dzsámi) és a Székesegyház turisztikai látogatását bizonytalan időre felfüggesztjük.

Keresztút
Keresztút

Keresztút

Kedves Testvérek!

2020 március 27-től a pénteki Keresztút a koronavírus terjedésének veszélye miatt elmarad!

Szentségimádás

       

Szentségimádás
Szentségimádás

Minden csütörtökön reggel 7 órától az esti szentmiséig (18.00 h) Szentségimádást tartunk a

Belvárosi templom (Dzsámi) -- Szent Mór kápolnájában.

/Bejárat a keleti kapun./ 

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Testvérek! 2020 március 16-től a csütörtöki Szentségimádás a koronavírus terjedésének veszélye miatt bizonytalan ideig elmarad!


HARANGTORONY FELÚJÍTÁS A BELVÁROSI TEMPLOMBAN

                        

Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom különleges harangtornya és harangjai közel két éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is. E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el.

A persely melletti tablókból a harangtoronyról és harangjairól is megtudhatnak érdekességeket.

E célra következő bankszámla-számunk is rendelkezésére áll:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel: "A harangfelújítás céljaira"!

A  SZÉKESEGYHÁZI  PLÉBÁNIA  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Koránidézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050