Pécs, Dóm tér 3.

Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó

2022. jún 30. - júl. 3. 

Örömmel hirdetjük, hogy az idei esztendőben is megrendezésre kerül a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó, immár 40. alkalommal. A négy napos ifjúsági rendezvényre alapvetően a 16-35 éves fiatalokat várjuk 2022. június 30. és július 3. között, azonban a nyitott programokon idősebbek is részt vehetnek. 

A további részletekről és a jelentkezés módjáról a találkozó facebook oldalán lehet tájékozódni.

HÍREK/HIRDETÉSEK

2022. július 3.  Évközi 14. vasárnap

Július és augusztus hónapban a Székesegyházban a délelőtt 9.30-as szentmise szünetel.

Gyűjtés

A mai vasárnapon (júl. 3-án) tartjuk az ún. Péter-fillérek gyűjtését, mellyel a Szentatya karitatív tevékenységét segítjük. A szentmisék perselyadományát erre a célra fogjuk továbbítani.

Hálaadó szentmise

A héten pénteken (júl. 8-án) az este 6 órai szentmisében adnak hálát a Székesegyházban a végzős gyógyszerész és fogorvos hallgatók, melyet ez alkalommal a főhajóban foguk tartani. A szentmise főcelebránsa Bíró László püspök atya lesz. 

Mindenkit szeretettel látunk.

Változások a nyári időszakban

A nyári időszak, a tanítási szünet a papok számára is a feltöltődés lehetősége, ezért július és augusztus folyamán a Székesegyházban a 9.30-as szentmisék elmaradnak. 

Ebben a két hónapban nyílik alkalmunk arra is, hogy mi, a plébánián szolgáló papok felfrissülést, az Úrral való kapcsolat erősítését szolgáló lelkigyakorlaton vegyünk részt.

Emiatt idehaza az éppen távol lévő atya hiányát tapasztalhatják majd a kedves Testvérek, azonban jó tudni, hogy feltöltődve kapjuk vissza őket.

A következő héten az egyházmegye papjainak jelentős része vesz részt közös lelkigyakorlaton, imádságainkkal támogassuk őket.

Hívek lelkigyakorlata

A lelki megújulási lehetőségből a kedves Testvérek sincsenek kizárva, ezért figyelmükbe ajánljuk a Viktor atya által vezetett, a Szentírás imádságos olvasására alapuló ún. Lectio divina lelkigyakorlatot Máriagyűdön.

Időpontja: 2022. augusztus 8. és 11. között.(hétfő - csütörtök).

Jelentkezni legkésőbb augusztus 2-ig lehet az egyházmegye honlapján.

Szentségimádás a Corpus Christi kápolnában

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk a csütörtökönként reggel 8 órától az esti szentmiséig (18:00) tartó 

SZENTSÉGIMÁDÁST,

melyhez csatlakozni lehet akár állandó jelleggel, akár alkalmanként is.

Az adorációt a Székesegyház Corpus Christi kápolnájában tartjuk.

A kápolnát a főhajón keresztül lehet megközelíteni.

Altemplom látogatása a Belvárosi templomban

A szentmisékhez kötött lehetőségeken túl 

hétfőtől szombatig: 9:00 - 17:00-ig,

vasárnap: 13:00 - 17:00-ig

látogatható az altemplom. 

Az altemplomot a déli, turisztikai bejáraton keresztül lehet megközelíteni.

Harangtorony felújítás a Belvárosi templomban

Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom (Dzsámi) különleges harangtornya és harangjai több éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is. 

E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el, illetve a következő bankszámla-számunk is rendelkezésre áll:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel: "A harangfelújítás céljaira"!

PLÉBÁNIÁNK  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Korán idézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050