52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2020. szeptember 13-20.

Milyen főbb események várhatóak?

Programok megtekintése:   www.iec2020.hu

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

HÍREK / HIRDETÉSEK

2019. augusztus 18.   Évközi 20. vasárnap


Hétfőn (aug. 19-én) Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja lesz.

Kedden (aug. 20-án) államalapító Szent István királyunkat ünnepeljük.

Szerdán (aug. 21-én) Szent X. Piusz pápának lesz az emléknapja.

Csütörtökön (aug. 22-én) Szűz Máriának, a mennyország királynéjának ünnepe lesz.

Miserend Szent István király ünnepén - 2019. aug. 20.

 8.00 h - Székesegyház

11.00 h - Belvárosi templom

18.00 h - Belvárosi templom Ünnepi szentmise

Előtte kenyérmegáldás a Széchenyi téren. /Rossz idő esetén a Magtár Látogatóközpontban, a szentmise pedig a Székesegyházban lesz./

20.00 h - Belvárosi templom

Egyházmegyénkbe érkezik az Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje

PÉCS Székesegyház 2019. augusztus 23-25.

RÉSZLETES PROGRAM

Augusztus 23. péntek | A Pécsi Egyházmegye alapításának 1010. évfordulója

 • 15.00 Missziós kereszt fogadása, szentségimádás
 • 16.00 Átlényegülés kiállítás megnyitó és tárlatvezetés (Csontváry Múzeum)
 • 17.00 Rózsafüzér Társulat vezetett imádsága
 • 18.00 Ünnepi szentmise
 • A szentmisét bemutatja: Michael August Blume SVD érsek, apostoli nuncius
 • 19.00 Agapé
 • 20.00 Vezetett szentségimádás

Augusztus 24. szombat

 • 11.00 Székesegyház turisztikai idegenvezetés
 • 12.00 Szent Ferenc Plébánia közösségeinek imádsága
 • 14.00 Közösségek imádsága
 • 15.00 Jézus Szíve Plébánia Szent Mónika csoportjának és Rózsafüzér közösségének imádsága
 • 16.00 Pécsi Kolping Családok imádsága 17 óráig
 • 18.00 Szentmise
 • 19.00 Virrasztás, vezetett rózsafüzér imádság

Augusztus 25. vasárnap

 • 08.00 Szentmise
 • 09.30 Szentmise
 • 12.00 Szent Ferenc Plébánia közösségeinek imádsága
 • 13.00 Gyárvárosi Plébánia közösségeinek imádsága
 • 14.00 Szerzetesek imádsága
 • 15.00 Szent Erzsébet Plébánia közösségeinek imádsága
 • 16.00 Szent ll. János Pál Plébánia közösségeinek imádsága
 • 17.00 Görögkatolikus vecsernye
 • 18.00 Szentmise

A Missziós kereszthez kapcsolódó imaalkalmak alatt folyamatos gyónási lehetőség lesz a Székesegyházban.

Augusztus 23-án, pénteken, illetve augusztus 24-én szombaton este 6 órakor szentmise csak a Székesegyházban lesz, a Belvárosi templomban nem! 

Az Úr áldása kísérjen bennünket életünk útjain!    

Harangtorony felújítás a Belvárosi templomban

Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom különleges harangtornya és harangjai közel két éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek. 

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is. E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el. 

A persely melletti tablókból a harangtoronyról és harangjairól is megtudhatnak érdekességeket.

/A kép illusztráció/

Felújítás a Székesegyházban!

2018 nyarán megkezdődött a pécsi Székesegyház elnyújtott ütemezésű, teljes körű felújítása. Eddig a munkálatok a Szent Mór és a Szűz Mária kápolnában zajlottak, e hónaptól az altemplomban, a felső sekrestyében és a Corpus Christi kápolnában folytatódnak a felújítások.

! Éppen ezért május 13-tól körülbelül ez év végéig ki kell vonnunk a Corpus Christi kápolnát a napi használatból. Az ottani mindennapos liturgikus cselekmények (esti misék, szentségimádások, rózsafüzérek stb.) változatlan időpontokban a Belvárosi Templomba kerülnek át a munkálatok végéig. Tisztelettel kérjük a kedves Testvérek megértését, és ehhez az ideiglenes helyzethez való alkalmazkodását. 

A  SZÉKESEGYHÁZI  PLÉBÁNIA  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Koránidézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet: a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050