Lélekemelő történetek

Sarita

Johnny Lingo a Csendes-óceán egy távoli szigetén élt. Jóképű és gazdag fiatalember volt. Mindenki tudta, hogy bármelyik leányt feleségül választhatná, az örömmel fogadná az ajánlatot. 

Johnny azonban Saritát szemelte ki.
Választását sokan nem értették, ugyanis Sarita meglehetősen egyszerű, csúnyácska lány volt. Járás közben a válla előregörnyedt és lehorgasztotta a fejét. Ennek ellenére Johnny fülig beleszeretett Saritába.
 Tovább...

HÍREK / HIRDETÉSEK

2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap

Ma ér véget a Házasság hete rendezvénysorozat. 

  • 17.00 órától Szentségimádást tartunk a Székesegyházban a Házaspárokért és a családokért. 
  • A 18.00 órakor kezdődő szentmisében történik a Házaspárok megáldása. 
  • Szentmise után agapéval ünnepeljük a Házasság hetének lezárását. Az agapé helyszíne: Püspökség.

Pénteken (febr. 22-én) lesz Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe.   

Szombaton (febr. 23-án) Szent Polikárp püspök- vértanúra emlékezünk.   /Szent Polikárp/

Betegek Világnapja

kapcsán szokás a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Erre városunk több templomában is lehetőség nyílik.

Plébániánk is szervez közös beteg-megkenést - szentmise keretében,

február 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor

a Belvárosi Templomban.

Betegek kenetében részesülhet minden 60 év feletti hívő, illetve mindazok, akik komolyabb műtéti beavatkozás előtt állnak, vagy krónikus betegek. A szentmise előtt gyónási lehetőséget is biztosítunk.

A szentmisét követően agapéra hívjuk a résztvevőket a plébánia Kocsis László termébe.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Megalakult a Kórházlelkészség

A Pécsi Egyházmegyében megalakult a Kórházlelkészség, Dohány Zoltán atya vezetésével.

2019. januárjától PÉCSI viszonylatban valamennyi klinikán kiterjesztésre kerül a heti rendszerességgel megszervezett beteglátogatás, melyet önkéntesek és lelkipásztorok végeznek.

Ne hagyjuk amúgy is nehéz, kiszolgáltatott helyzetben levő szeretteinket ezen lehetőség felajánlása nélkül!

A  SZÉKESEGYHÁZI  PLÉBÁNIA  TEMPLOMAI

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

A Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épület. Amikor a templomot 1891-ben az ország püspökei és I. Ferenc József apostoli király jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: "Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!" 

Mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát. Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul elénk, melynek hatását a sátoros főoltár teszi teljessé. 

A Székesegyház orgonája a pécsi Angster orgonagyárban készült 1887-ben. 2005 és 2007 között újították fel, a jelenlegi orgona 6101 síppal, 81 regiszterrel, 4 manuállal rendelkezik. 

A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában.

Forrás: pecsiegyhazmegye.hu

Látogatási idő:

H - Sz:   9.00 - 17.00 h

Vas.:      11.30 - 17.00 h

Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (Dzsámi) 

Ahol ma a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom emelkedik, a római korban sírok voltak, a középkorban pedig a Szent Bertalanról elnevezett plébánia templom.

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

A törökök kiűzése után az egykori templomból újra katolikus templom lett és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezték el.

Eredeti török építmény maradt a kupola, az alatta levő nyolcszögű dob, az ezt tartó négyszögű fal, a szamárhátíves ablakok, a ma szenteltvíztartóként szolgáló két kézmosó, a dob és a falak találkozásánál kialakított sztalaktitok, és a Mekka felé irányuló imafülke (Mihrab). Eredeti a falon látható Koránidézet is.

Látogatási idő:

H - Sz:     9.00 - 17.00 h

Vas.:        13.00 - 17.00 h

Kálvária kápolna

A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi.

A dombot 1701-ben fallal vették körül és megépítették a barokk kaput, mely a mai lépcsősor tetején áll.

1814-ben építették az egytornyos kápolnát, mely hazánk egyik legkorábban épült klasszicista stílusú körtemploma.

Belső terét a Szent Kereszt oltár díszíti, az oltáron késő barokk stílusú, kálváriajelenetet ábrázoló dombormű látható.

Az 1800-as években több újjáépítésen is átesett Pécs Kálváriája, melynek során tizenkettőre bővült a stációk száma, és létrejött a Szentsír-barlang a halott Krisztus szobrával.

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, feltámadt!"


Látogatási idő:

A kápolna előzetes egyeztetés alapján látogatható, az év bármely szakában. Érdeklődni lehet: a plébánia irodájában.

A Székesegyház és a Belvárosi templom látogatásával kapcsolatos információkért látogasson el a Pécsi Egyházmegye honlapjára!


E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
Telefon: 06-72/513-057; +36-30/373-8900

Templomaink a szentmisék és más liturgikus programok alatt nem látogathatók! Megértésüket köszönjük!

A  PLÉBÁNIA  TÖRTÉNETE

A plébánia klasszicizáló, késő barokk épületének története több mint 500 évre tekint vissza.

A székesegyház délkeleti tornyára merőlegesen elhelyezkedő román kori kápolnát a 14-15. században dél felé meghosszabbították. Itt rendezték be a káptalan székházát, amely a kétszintes kápolnát, a káptalan-termet, a levél- és a könyvtárat foglalta magába.

Szatmári György püspök (1505-1521) az épületet reneszánsz stílusban átépíttette. E ház megérte a török hódoltságot, de a 17-18. századi térképek, rajzok, alaprajzok már romos állapotát mutatják.

17. századi súlyosabb károsodása után a 18. század végéig nem állították helyre. Az épületet 1767-ben a kápolna kivételével bontásra ítélték, s alapjain új székház felépítése mellett döntöttek. Az átépítés során a levéltárhoz hozzáépült délről a mai plébániaház.

Forrás: jelenkor.net

Az építkezés 1800-ban fejeződött be, ekkor rendezték a székesegyház előtti teret, lebontották a keleti várfal maradványait és a délkeleti saroktornyot.

A bazilika ezzel az épülettel és a szemben lévő palotával zárt, szimmetrikus teret, építészeti egységet alkot.

1891-ben, a bazilika újjáépítésekor a nyugati oromzatra óraházat emeltek, ahová a Pollack-féle székesegyház toronyóráját helyezték.

Székesegyházi Plébánia Pécs, Dóm tér 3.  T: +36-72/513-050